Zespół

 

Adwokat Tomasz Król - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwesytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobyte podczas pracy w renomowanych kancelariach oraz jako asysten sędziego obecnie wykorzystuje prowadząc własną praktykę. Mediator, wpisany na lisę stałych mediatorów sądowówych Sądu Okręgowego w Krakowie i Nowym Sączu. Autor publikacji o tematyce prawnej. Prowadzi postępowania sądowe, stałą obsługę prawną przedsiębiorców, a także doradza Klientom na etapie przedsądowym. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa pracy oraz prawa cywilnego, w szczególności w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie.
 

Radca prawny Marcin Król – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Zajmuje się prowadzeniem spraw sądowych oraz stałą obsługą prawną przedsiębiorców. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Prowadzi liczne postępowania sądowe, publikuje i prowadzi szkolenia z różnych dziedzin prawa. 
Karol Cabała - absolwent Wydziału Prawa, Admninistracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W kancelarii zajmuje się postępowaniami egzekucyjnymi oraz administracyjnymi. Wspiera zespół w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań sądowych.