Oferta

Oferta kancelarii skierowana jest w równej mierze do osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, na rzecz których świadczymy usługi prawne w zakresie:

  • prawa gospodarczego w ramach czego świadczymy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w zakresie wszystkich aspektów bieżącego funkcjonowania, w tym przede wszystkim, sporządzania i opiniowania kontraktów i umów handlowych, umów o pracę i regulaminów, prowadzenia sporów sądowych i egzekucji wierzytelności;
  • prawa cywilnego w ramach czego świadczymy pomoc klientom indywidualnym we wszelkich sprawach mieszczących się w pojęciu spraw cywilnych w szczególności w sprawach dotyczących nieruchomości w tym ich nabywania i zbywania, umów zawieranych z osobami trzecimi w tym z przedsiębiorcami, prawa spadkowego i rodzinnego w tym w szczególności w sprawach rozwodowych;
  • prawa pracy w ramach czego reprezentujemy w sporach pracowniczych pracowników oraz pracodawców we wszelkiego rodzaju postępowaniach dotyczących w szczególności wypowiedzenia i rozwiązania umów o pracę, wynagrodzenia za pracę w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ustalenia istnienia stosunku pracy;
  • prawa odszkodowań w ramach czego reprezentujemy poszkodowanych przed ubezpieczycielami oraz właściwymi sądami z terenu całego kraju we wszelkich postępowaniach dotyczących m.in. wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, błedów medycznych, oraz innych szkód majątkowych i osobowych;
  • prawa karnego w ramach czego reprezentujemy Klientów zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłokowych;