Prawo pracy

Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy reprezentując interesy zarówno pracowników jak i pracodawców, dzięki czemu posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie. Naszym Klientom – w zależności od ich potrzeb – oferujemy m.in. pomoc w ustaleniu istnienia stosunku pracy oraz uzyskaniu należnych im z tego tytułu świadczeń, pomoc w sprawach z odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy czy pomoc w dochodzeniu należnego im wynagrodzenia w tym także i wynagrodzenia z tytuły pracy w godzinach nadliczbowych.

Przedsiębiorcom oferujemy pomoc w restrukturyzacji zatrudnienia, reprezentowanie w sprawach roszczeń pracowniczych oraz sporządzanie i opiniowanie wszelkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.