Dochodzenie wierzytelności

Skuteczne odzyskiwanie wierzytelności jest niezwykle istotnym elementem działalności każdego przedsiębiorcy, od którego często zależeć będzie płynność finansowa oraz możliwości inwestycyjne. Kancelaria zapewnia wsparcie w dochodzeniu wierzytelności zarówno na etapie negocjacji z dłużnikami, postępowania sądowego jak i postępowania egzekucyjnego.

Dzięki doświadczeniu i współpracy z podmiotami zewnętrznymi oferujemy pomoc w ustalaniu majątku dłużników, podejmowaniu czynności prawnych zmierzających do odzyskania majątku, którego dłużnicy pozbyli się w celu udaremnienia egzekucji jak i sprawną oraz szybką egzekucję komorniczą.