Prawo Karne

W obszarze praktyki zawodowej zajmujemy się również sprawami z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń, występujac zarówno w charakterze obrońcy jak i penomocnika pokrzywodznych.

W zakresie usług, w formie stałej lub doraźnej pomocy, reprezentujemy Klientów indywidualnych oraz podmioty gosodarcze, w postępowaniu przygotowawczym na wszystkich jego etapach, w tym także posiedzeń w przedmiocie środków zapobiegawczych oraz postępowaniu sądowym, dochodząc roszczeń z tytułu nawiązki oraz naprawienia szkód w postępowaniu karnym.

Reprezentujemy również skazanych w toku postępowania wykonawczego - w zakresie przerwy i odroczenia kary oraz przedterminowego zwolnienia i ułaskawienia.

Prawnicy Kancelarii, w sprawach o odszkodowanie, pomagają także osobom bezpodstawnie pozbawionym wolności.

Indywidualne i nieszablonowe podejście do każdej sprawy, charakteryzuje sposób działania prawników naszej Kancelarii.