Prawo cywilne

Nasza kancelaria zapewnia pomoc Klientom w rozwiązywaniu wszelkich problemów mieszczących się w szeroko pojętej tematyce prawa cywilnego. Specjalizujemy się w prawie rzeczowym, prawie zobowiązań (umów), prawie spadkowym oraz w sprawach rozwodowych i podziałach majątku.

Dzięki doświadczeniu i współpracy z podmiotami zewnętrznymi oferujemy m.in. kompleksową obsługę transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym (deweloperskim) jak i wtórnym.
Pomagamy we wszelkich sprawach związanych z umowami zawieranymi z osobami trzecimi w tym z przedsiębiorcami, oraz w sporach mogących powstawać w związku z ich wykonywaniem.

Oferujemy pomoc we wszelkich sprawach dotyczących spadków oraz sprawach o rozwód, separację i podziały majątku.

Do wszystkich spraw podchodzimy z zaangażowaniem, oferując nie tylko pomoc prawną ale również pomoc w ustalaniu niezbędnych faktów oraz gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów.